GPS Tracker

GPS tracker er et utrolig fint verktøy å plassere i kjøretøy for å avdekke mulige tyverier og hærverk. Flere av våre GPS trackere innehar GSM og mulighet for varsling via SMS. I tillegg kan også flere av våre GPS trackere brukes som bevis i ulike tivster ang tyveri og hærverk.